İtalyan uzmanların desteği ile Rize İli Su Ürünleri Üreticileri Birliği için bir operasyonel program taslağı ve ilgili davranış kuralları oluşturuldu.