Hakkımızda

Tarihçe
Ülkemizde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının desteği ile 2004 yılında kabul edilen 5200 Sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu kapsamında üretici birlikleri kurulmaya başlamıştır. Üretici Birliğimiz Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 26122008 tarih ve 523 sayılı onayı ile kurulmuştur. Kuruluş aşamasında 17 Deniz Ürünleri Avcısının bir araya gelmiştir. Birlik tüzüğümüzde kanunda da öngörülen üretimini talebe göre planlamak, ürün kalitesini iyileştirmek, pazara geçerli norm ve standartlara uygun ürün sevk etmek ve ürünlerin ulusal ve uluslar arası ölçekte pazarlama gücünü arttırıcı tedbirler almak benimsenmiştir.

Birliğimiz Faaliyetleri
a) Üyelerin ürettikleri ürünlerle ilgili piyasa araştırmaları yapmak ve yaptırmak.
b) Üyelerinin ürünlerine Pazar bulmak, ürünlerin pazara arzını düzenlemek.
c) Üyelerine üretim teknikleri, hasat, depolama, paketleme konularında teknik destek sağlamak.
d) Üyelerine girdi temininde yönlendirici yardımlarda bulunmak.
e) İç pazara ve ihracata uygun çeşitlerin üretilmesini sağlamak.
f) Eğitim ve yayım hizmeti vermek, danışman hizmeti sağlamak.
g) Ürün kalitesini iyileştirici tedbirler almak ve ürün standartlarını uygulamak.
h) Çiftlik düzeyinde yapılan tarımsal uygulamaları izlemek, kayıtlarını tutmak ve belge düzenlemek.
i) Paket ve ambalajlarla ilgili standartların uygulanmasını sağlamak.
j) Üyeleri adına ürün depolanmasına, gerektiğinde bu amaçla depo kiralanmasına yardımcı olmak.
k) Ürünlerin tanıtımıyla ilgili faaliyetlerde bulunmak.
l) Ürünlerle ilgili her türlü kaydı tutmak.
m) Türkiye Cumhuriyeti’nin kabul ettiği uluslar arası ürün veya ürüne özgü ortak piyasa düzenlemelerinin gerektirdiği görevleri yürütmek.
n) Sözleşmeli üretim kapsamında, üyeleri adına örnek tip sözleşmeler düzenlemek ve bununla ilgili faaliyetleri koordine etmek.

Asil Üyeler
İsmail OĞUZ
Barış ZAMAN
Harun KURU
Muharrem HAMZA