Çıktıları ve sonuçları paylaşmak için son bir konferans düzenlendi.